Přihlášení   /   Registrace Přihlášení Registrace

Finanční podpora města Příbram

Individuální dotace na r. 2016

Individuální dotace

Vítejte v systému pro elektronické podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Příbram. Prostřednictvím této centrální internetové aplikace je možné podávat žádosti o poskytnutí finanční podpory.

Zastupitelstvo města Příbram schválilo nová Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města č. 1/2016. Text najdete v sekci "dokumenty/pravidla".

Programové dotace.
V současné době jsou připravovány jednotlivé dotační programy pro r. 2017. Programy budou zveřejněny v sekci "dokumenty" od 01.11.2016.


Lhůta pro podání žádosti: bude uvedena v programu pro jednotlivé oblasti podpory.

Individuální dotace: žádost je možné podat kliknutím na "individuální dotace" v nabídce levého sloupce.


Jak podat žádost
Podání žádosti je podmíněno registrací do systému. Žadatel se zaregistruje pouze jednou pro všechny typy podpor. Při opětovné registraci bude žadatel aplikací upozorněn, že je již zaregistrován.

Žadatelé, kteří provedli registraci v minulých letech se již pouze přihlásí!

Žádost o finanční podporu je nutné podat zároveň:
  • v elektronické podobě prostřednictvím této internetové aplikace;
  • v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací.

Po podání žádosti v elektronické podobě, aplikace vygeneruje žádost, kterou žadatel následně vytiskne a v písemné podobě spolu se všemi přílohami (pokud jsou požadovány) zašle na Městský úřad Příbram k posouzení.

Metodický pokyn k podávání žádostí naleznete zde.

Návratná finanční výpomoc
- žádost musí splňovat náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
2013 - 2016 © dotace.pribram-city.cz webdesign | websystem | KAO.cz