Přihlášení   /   Registrace Přihlášení Registrace

Finanční podpora města Příbram

Vítejte v systému pro elektronické podávání žádostí o finanční podporu z rozpočtu města Příbram.
Prostřednictvím této centrální internetové aplikace je možné podávat žádosti o poskytnutí finanční podpory.


DOTACE PRO ROK 2017
V součastné době probíhá přidělovací řízení. O schválení dotací bude rozhodovat Zastupitelstvo města Příbram. O výsledku budou žadatelé informováni.

Zastupitelstvo města Příbram schválilo nová Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města č. 1/2016. Text najdete v sekci "dokumenty/pravidla".

Programové dotace - jednotlivé dotační programy jsou zveřejněny v sekci "dokumenty". Lhůta pro podání žádosti je uvedena v programu pro jednotlivé oblasti podpory.
Žádosti o dotaci na rok 2017 bylo možné podávat prostřednictvím této aplikace od 01.12.2016 do 30.12.2016 do 14:30 h. Po uplynutí této lhůty byla aplikace pro podávání žádostí automaticky uzavřena.

Jak podat žádost
Podání žádosti je podmíněno registrací do systému.
Žadatel se zaregistruje pouze jednou pro všechny typy podpor.

Žadatelé, kteří provedli registraci v minulých letech se již pouze přihlásí!

Žádost o finanční podporu je nutné podat zároveň:
  • v elektronické podobě prostřednictvím této internetové aplikace;
  • v písemné podobě na formuláři vygenerovaném aplikací.

Po podání žádosti v elektronické podobě, aplikace vygeneruje žádost, kterou žadatel následně vytiskne a v písemné podobě spolu se všemi přílohami (pokud jsou požadovány) zašle na Městský úřad Příbram k posouzení.

Metodický pokyn k podávání žádostí naleznete zde.


Návratná finanční výpomoc
- žádost musí splňovat náležitosti uvedené v § 10a odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

2013 - 2017 © dotace.pribram-city.cz webdesign | websystem | KAO.cz